POHODOVÁ JÓGA TEENS  

 Jóga pro teenagery

 

  •  Řada dospěláků již zapomněla, jak náročné je po všech stránkách období dospívání. Dospívající se po stránce fyzické i mentální vyvíjejí téměř světelnou rychlostí, avšak jsou neustále svazováni okolím. Aktivní a vyvíjející se tělo je každý den nuceno hrbit se v sedě nad učením, kreativní mysl se podřizuje požadavkům a očekáváním autorit. K tomu všemu si přičtěme vysoké nároky kladené na mladé lidi nejen v oblasti studijní, ale také lidské. A tak se každodenní kontakt s rodiči, učiteli i vrstevníky může jevit jako stresující zkouška.

 

  •  Jógová praxe představuje jakousi kotvu. Mladí lidé nalézají prostor pro bezstarostné bytí, dostávají možnost pocítit lehkost a hravost, kterou praxe obsahuje. To vše vytváří ideální podmínky pro objevování a pozorování projevů své vlastní jedinečné osobnosti. Jóga také vysoce přispívá k rozvoji sebevědomí.

 

  • Pohodová jóga pro teens poskytuje možnost smysluplného trávení volného času, které vede k upevnění tělesného i duševního zdraví.

 

  • Je pravdou, že mladí lidé v tomto věku jsou zpravidla zahlceni radami a návody od svých příbuzných, učitelů a jiných autorit. Jóga je ovšem může naučit to, že odpovědi na nejrůznější otázky a životní situace mohou hledat a nacházet uvnitř sebe.