TANEČNÍ KLUB STK PRAHA

SOUTĚŽNÍ SPORTOVNÍ TANEC

Taneční klub STK Praha se sídlem v Tanečním studiu BOHEMIA Dance, je taneční klub zabývající se přípravou a výchovou tanečních párů především v tancích latinskoamerických ve všech věkových kategoriích. Specializujeme se na dětské a juniorské kategorie a na mládež.

Pod vedením našich trenérů dosahují taneční páry těch nejlepších výsledků.

Naše taneční studio splňuje všechna kritéria světových tanečních studií pro výchovu tanečních párů.

Taneční klub STK Praha je registrován v Českém svazu sportovního tance v rámci celosvětové organizace WDSF.

 

Taneční sport je sportovní disciplína, která vychází ze společenského tance a zahrnuje standardní a latinskoamerické tance. Taneční páry tančí zvolené figury a choreografie podle předepsaných pravidel na náhodnou tanci odpovídající hudbu a snaží se co nejlépe vyjádřit charakteristické rysy tance i rytmus a melodii a strukturu hudby.

Taneční páry se pravidelně potkávají na tanečních soutěžích. Do jednotlivých kategorií jsou páry rozděleny podle věku a výkonnostní třídy.

Soutěžní tance:
          latinskoamerické – samba, cha cha, rumba, pasodoble, jive
          standardní – waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep

 

Contemporary je moderní výrazový tanec, který je vzhledem ke své technické podobnosti přirovnáván k modernímu tanci a baletu.

V poslední době má i velké rozšíření mezi tanečními soutěžemi, ve kterých se pohybuje na velmi vysoké úrovni.

Contemporary je velmi nepředvídatelný a zcela odlišný od ostatních tanců. Využívá například i techniky převzatých od japonského současného tance nebo prvky z afrického tance. V této formě tance se velmi často objevují nepředvídatelné změny v rytmu, rychlosti a směru. Cíl contemporary spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato „plynulost“ pohybu zcela odlišovala contemporary od tradičních tanečních stylů.

Contemporary je taneční styl, který nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem tance je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Většinou postrádá strnulé pózy, důraz je kladen na plynulý tok pohybů, přirozenost a originalitu pohybového vyjádření. Contemporary vychází s osobnosti jednotlivého lektora či choreografa.