Standardní tance

Elegantní standardní kolové tance vyjadřují vznešenost, ladnost pohybu, eleganci tanečníka a lásku k hudbě. Standardní tance můžeme tančit v páru, sólově nebo i ve skupině. Původ všech standardních tanců nalezneme v Anglii, kromě náruživého tanga, které, ač je řazeno do tanců standardních, kořeny má v latinské Americe, konkrétně v Argentině. Tango je tedy v jádru původem jediným latinsko-americkým tancem mezi tanci standardními. Obliba standardních tanců trvá již od první světové války a dodnes jsou všechny společenské tance nejen v Čechách velice oblíbeny a hojně vyhledávány.

Standardní tance jsou historicky starší než latinské, vycházejí (mimo tanga) z evropské kulturní tradice. Na soutěžích se tančí v pořadí waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep. V nejnižší třídě E se pro obtížnost netančí slowfox (též slowfoxtrot) a valčík. V kategorii D se netančí už jen slowfox, ten se tančí až od třídy C. Ve třídách E, D a C se tančí, stejně jako v latinských tancích pouze základní repertoár, čítající v každém tanci cca. 31 variací, pouze ve valčíku se tančí jen 2 figury – otáčky vpravo a vlevo a změny.

Pro standardní tance je typické pevné a neměnné rámové držení tanečního páru, kdy pár celou dobu tance stojí „tělo na tělo“, vždy čelem k sobě.

Oblečení pro standardní tance je daleko méně volné, než je tomu u latinských tanců. Partner tančí vždy v černých kalhotách, bílé košili, černé vestě a černém či bílém motýlku, nebo černé kravatě. Od třídy B je vyžadován taneční frak se všemi doplňky. Partnerka vždy tančí v dlouhých jednodílných šatech, bohatě zdobených flitry, kameny. Šaty jsou obvykle doplněny „motýlími křídly“ – závojem připevněným na zápěstí směřující k spodní linii zad.

 

Mezi Standardní tance patří

  • waltz
  • tango
  • valčík
  • slowfox
  • quickstep

 

Waltz

Původem anglický tanec se vyznačuje 3/4 taktem a typickým přísunem na třetí krok. Zdvihy a snížení – dané švihovým charakterem jsou nejvýraznější ze všech tanců. Takzvaná walzová vlna, je tvořena snížením na první dobu a zdvihem na dobu 3.

Soutěžní rychlost je 28-30 taktů/min.

Tango

Tango vzniklo v argentinských přístavních krčmách, avšak standardizováno a popsáno bylo v Evropě. Pro tango je typické rozdílné držení než na švihové tance, partnerka se drží partnera na zádech a jejich vzájemné postavení je tak daleko těsnější. Celý tanec se tančí na pokrčených kolenou.

Soutěžní rychlost je 31-33 taktů/min.

Valčík

Vzniklý z tanců lander a waltzer je rychlý tanec složený obvykle pouze z otáčky vpravo. Cílem je ukazovat co nejplynulejší a nejhladčí otáčení celého páru kolem dokola sálu.

Soutěžní rychlost je 58-60 taktů/min.

Slowfox

Bývá označován za nejtěžší tanec. To je dáno hlavně pomalou hudbou a častým protipohybovým postavením. Typické jsou velmi dlouhé kroky a pomalé zdvihy a snížení. Jeho nálada je melancholická. Říká se, že slowfox byl uměle vytvořen na přání anglické královny.

Soutěžní rychlost je 28-30 taktů/min.

Quickstep

Rychlá forma foxtrotu, je označován za nejveselejší standardní tanec, to je dáno jeho polyrytmickou a polystylovou formou, přejal mnoho prvků z jiných tanců. I Češi malinko přispěli, kdy převzaté figury původem z polky jsou označovány jako „Polkahops“.

Soutěžní rychlost je 50-52 taktů/min.