PILATES

lektoři:  Michaela Voříšková, Roman Valenta, Taťjana Jalovčuk

Lekce Pilates nejsou vhodné pro těhotné.

 • Metoda vznikla ve 20. letech minulého století. Jejím zakladatelem byl Joseph H.Pilates, po kterém je i pojmenována. J. Pilates se inspiroval ve starých kulturách, především v józe. Pozor jóga to není!!! Ale stejně jako ostatní „měkké“ techniky je to cvičení, při kterém dochází ke spojení a procvičeni těla a mysli.

 

 • V Pilates se sloučily prvky klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních systémů (jóga, tai-chi, chi-kung). Metoda Pilates je přizpůsobena na západního člověka. Pilates tak může být přijatelné i pro ty, jimž východní disciplíny nevyhovují a stačí jim myšlenka harmonie jako taková a necítí potřebu pronikat do její hloubky systematicky.

 

 • Cvičení je prováděno z velké části na podložce. Je využito hmotnosti vlastního těla. Předchozí pohybová zkušenost není nutná. Pilates je vhodný pro muže i ženy bez rozdílu věku,lidí trpících nadváhou, gravidní, ženy po porodu, sportovce, tanečníky apod. Bývá často využíván i jako rehabilitační metoda.

Při vyšší pokročilosti cvičenců a pro zpestřeni lekcí pilates se využívá jednoduchých pomůcek – Magic Circle(kruh), Fitball (velký gymnastický míč), Flex-Band (pružné gumy).

Pozitivní účinky pilates:

 • Ohebnost a pružnost – svalů, šlach.
 • Správné držení těla a s tím související odbourání bolesti zad.
 • Zlepšení dýchání a jeho kvalitní využití.
 • Zvládání stresu.
 • Formováni postavy – cviky v pilatesově metodě jsou navrženy tak, aby přispěly k větší rovnováze mezi svalovými partiemi.
 • Svaly během pilates nenabývají na objemu, ale na kvalitě.

 

Hlavní principy pilates

Centrum „power house“ „centrum síly“ – je to skupina svalů břicha, hýždí, vnitřní strany stehen a beder, které jsou neustale v pohotovosti a podílejí se svým držením (kontrakcí) na veškerém pohybu.

 

 • Dýchání

Pilates využívá hlubokého dýchání, nikdy se nezadržuje dech. V pilates hovoříme o tzv. laterálním dýchaní, kdy využíváme dýchání do dolních žeber. Tím udržujeme hrudník a především ramena volná a neaktivujeme svalstvo šíje, které trpí zkracováním. Kvalita dýchaní má velký význam na provádění jednotlivých cviků, které se vykonávají v harmonii s dýcháním. Cvičíte ve svém tempu v rytmu svého dechu!

 

 • Přesnost

Nikam nespěcháme, jedině tak provádíme cviky správně a přesně. Kvalita je více nežli kvantita. Jedině tak dosáhneme dobrých výsledků. Pozvolný start a důraz na preciznost.

 

 • Kontrola

Kontrola vlastního pohybu je cesta ke správné technice a k pozitivním účinkům na tělo.

 

 • Koncentrace

Soustředění mysli na právě prováděný pohyb má dobrý vliv na kontrolu činnosti svalů.

 

 • Plynulost

Jednotlivé cviky na sebe plynule navazují, bez zbytečných přechodů a náročných, nepohodlných pozic. energie plyne a tělo plynule prochází jednotlivými cviky.

Pro člověka, který pilates nezkusil na vlastním těle to zní neuvěřitelně:

 

 • „Po 10ti lekcích ucítíte rozdíl.
 • Po 20ti lekcích rozdíl uvidíte.
 • Po 30ti lekcích budete mít celé tělo nové.“
Joseph Pilates