Mezi latinskoamerické tance patří:

  • samba
  • cha cha
  • rumba
  • pasodoble
  • jive

 

Samba

Je tanec pocházející z Brazílie, který se objevil v Evropě v první polovině 20-tých let (1923-25). Samba je moderní verze brazilského lidového tance „maxixe“ (mejčiča), kterou upravili učitelé tance ve Francii. Evropská podoba párové samby se od té brazilské v mnohém liší, zůstala jí však živočišnost a hravost. Pro evropskou formu je typický bouncing, tedy pohupy v kolenou a nártech, a klopný pohyb pánve. V současnosti existuje velmi mnoho verzí samby, které se liší rytmem, tempem a náladou. Samba má 2/4 anebo 4/4 rytmus a 52-54 taktů za minutu.

Cha Cha

Pochází z Kuby, vznikla z rumby po jejím ovlivnění jazzem. Za autora je považován Enrique Jorrin (1953). Základem tance je postupová přeměna (tři „spojené“ kroky). Název cha cha (ča ča) vznikl údajně podle zvuku, který vydávají boty tanečníků při tancovaní postupové přeměny. Cha cha má 4/4 rytmus a 30-33 taktů za minutu.

Rumba

Rumba je nejpomalejší latinskoamerický tanec. Patří mezi charismatické tance, ve kterých snadno pochopíte jejich náboj. Tanečníci ve svém projevu vyprávějí o lásce. Každý pohyb vyjadřuje pocity, které uchovávají ke svému protějšku. Rumbu můžete tančit i samostatně stejně jako ostatní latinskoamerické tance, neboť v každém z těchto tanců je dostatek prostoru pro to, abyste na parketu mohli zazářit. Používá hlavně práci kyčlí, která je výrazem lákání a dobývání, ale i hrdosti a vznešenosti. Současná rumba vznikla vzájemným ovlivňováním lidového tance s názvem „danza habanera“ a rumby-bolera, kterou tancovala na Kubě kreolská aristokracie.

Rumba má 4/4 rytmus a 25-28 taktů za minutu.

Paso Doble

 Paso Doble je společenský tanec španělského původu představující pohyb matadora v aréně a partnerka potom představuje šátek – muletu nebo pláštěnku toreadora. Svůj původ má v lidových španělských tancích oslavujících vítězného matadora / toreadora. Naznačuje pohyby toreadora a jeho pomocníků v aréně a práci s muletou. Postavení těla a práce rukou partnerky vycházejí z obdoby Paso Doble,Flamenca.
Rytmus je 2/4 a taktů 60.

Jive

 Jive je rytmický tanec, který vychází z jitterbugu a v mnohém je ovlivněn swingem, rockenrolem, boogie-woogie a černošskými tanci. Nepochází z latinské Ameriky, nýbrž ze Severní Ameriky. Je typický přesunutím důrazu z liché doby na sudou, což je typické pro jazzovou hudbu. Dokáže být tvrdý a důrazný, měkký a kočkovitý i hravý a odvázaný. Rytmus je 4/4-ový a tempo 40-46 taktů za minutu.