CONTEMPORARY DANCE

Contemporary je taneční styl určený pro divadelní scénu, nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem tance je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Většinou postrádá strnulé pózy, důraz je kladen na plynulý tok pohybů, přirozenost a originalitu pohybového vyjádření.

V poslední době má i velké rozšíření mezi tanečními soutěžemi, ve kterých se pohybuje na velmi vysoké úrovni.

Důraz je kladen především na duševní dění – pocity, myšlenka – a to je přenášeno do pohybu. Hudba bývá většinou pochmurná a smutná, ale jsou výjimky, u kterých to je naopak nebo méně znatelné. Tzv. improvizace k scénickému tanci je libovolný tanec, který tanečník vymýšlí za pochodu. Tanečník by se měl do hudby zaposlouchat a sám zjistit, jaké pohyby se k hudbě hodí.

Dá se tančit ve skupině. Různé efekty například v řadách napomůžou k vyjádření pocitů a diváka to více pohltí. U tohoto tance, nezáleží jen na taneční stránce, ale i herecké. Herec nemluví, ale tancuje. V moderním tanci se často používají pohyby na zemi, které i ve stoje musí být výrazové a vyžadují ohebnost. Tanečníci scénického tance tancují často bosi. Jejich gesta jsou svým způsobem stejně výmluvná jako v baletu. Pohyby vymýšlí choreograf, který hraje velikou roli. Je něco jako skladatel v hudbě nebo malíř ve výtvarném umění, ale na rozdíl od nich pracuje s živými lidmi.

Kombinuje techniku baletu a moderních tanečních technik, především zakladatelky tohoto stylu Isadory Duncan, dále pak techniky Marty Graham, José Limóna, Lestra Hortona, Merce Cunninghama a jejich následovníků, kteří jejich odkaz dále rozvíjí.

  • Náplň lekce
  • Lekce začíná rozcvičením a protažením celého těla.
  • Práce s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích.
  • Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork) – kontrolované pády a převaly, přechody ze stoje na zem a opačně atd.
  • Výuka sólových nebo párových improvizací.
  • Konkrétní styl lekcí Contemporary Dance je zásadně ovlivněn osobností každého lektora.

 

  • Komu je lekce určena
  • Pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří nesledují profesionální cíle, je důležitý zejména intenzívní prožitek z pohybu a hudby, která není v tomto případě nijak stylově omezovaná, jak tomu bývá u jiných tanečních stylů (Jazz, Street, Salsa apod.).
  • V contemporary je důležitá technická všestrannost tanečníka, jeho obratnost, fyzické dispozice, na jejichž rozvoji pracuje, a hlavně schopnost vyjádřit náladu tance, vcítit se do hudby a objevovat nové možnosti pohybu v tanci.