BOSU

lektorka:   Martina Pišťáčková

je velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů celého těla

Vzhledem k tomu, že na tuto speciální posilovací lekci je omezená kapacita klientů 15 (kvůli množství Bosu), raději si vždy své místo předem rezervujte v našem rezervačním systému.

Základem bosu cvičení je speciálně vyvinutá nafukovací kopule BOSU ® Balance Trainer ,kterou používáme jak stranou rovnou, tak vypouklou. Bosu je určen pro různé druhy balančních, rehabilitačních, relaxačních a posilovacích cvičení,  svůj původ má v rehabilitaci.

Díky širokému rozsahu použití může bosu cvičení používat osoba jakékoli věkové kategorie od amatérů až po vrcholové sportovce.

BOSU 

je navrženo, aby pomohlo dosáhnout rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a komplexněji než jiné tréninkové zařízení.

Při cvičení na bosu hledáte cestu nejmenší stálosti, odolnosti, s co nejmenší námahou. Již při základním cviku, stoji oběma chodidly na „bublině“ si uvědomíme, že pouhý stoj na bosu je velmi komplexní a dynamický. Dochází k rozvoji centrálního nervového systému a umožňuje tak vzájemnou interakci systému intuitivně nalézat pozici nejmenšího odporu.

Zlepšená rovnováha vštěpuje větší sebedůvěru, která vyjasňuje celkový pohled a ovlivňuje vše, co děláme.

 

  • Bosu – cardio

BOSU cardio trénink podobným způsobem jako na stepech využívá bosu k poskokům, výskokům, lungům … Vystupování a sestupování z bosu překonáváním výškového rozdílu a společně s udržováním stability pomáhá vytvořit trénink mnohem náročnější a pestřejší,  jumpy či plyometrické cviky zlepší výkonnost a hbitost.

BOSU silový trénink je vhodný pro rozvoj svalů dolních končetin – dynamické dřepy, výpady, unožení, přednožení, zanožení. Zapojení svalů horní části těla – posilování s činkami (ve stoje, v kleče, v lehu na bosu), různé varianty kliků,jednodušší varianty na polokouli, náročnější provedení při otočení bosu.

Lekce Bosu nejsou vhodné pro těhotné.

 

  • Bosu – core

BOSU Core je cvičení pro všechny věkové skupiny s pomůckou BOSU. BOSU Core je zaměřeno na posílení centra těla (hluboký svalový stabilizační systém). Řadí se k pomalým formám cvičení. Cvičení na BOSU vede k efektivnějšímu zapojení svalů středu (core) a posílení kosterního svalstva všech svalových skupin.

BOSU Core je lekce pilates, při které se používá cvičební pomůcka BOSU.

 

  • Bosu – flexibilita a relaxace

Ve stoji, v kleče či v lehu na vrcholu bosu při protahování – strečinku, využití výškového rozdílu, protažení s výdrží v krajních pozicích.

BOSU je totiž hlavně pomůcka určená k balančnímu cvičení, pomáhá udržovat rovnováhu a zlepšovat držení těla.

Lekce Bosu nejsou vhodné pro těhotné.